ඇතුල් පි‍ටු

Friday, 3 September 2010

කල කල දේ පල පල දේ

ගිය සතියෙ දවසක අපි අම්මගෙ යාළුවෙක්ගෙ ගෙදර ගියා.  එහෙ අයියට නියමෙට සරුංගල් හදන්න පුළුවන්.  එයා සරුංගලයක් හදල ඒක හොඳද බලන්න වෙලට යන කොට  දැක්කා වෙන නිල් පාට සරුංගලයක් අහසෙ පාවෙනවා.  මෙයා ටග් ගාලා සරුංගලේ බාලා "දුවල යං මල්ලි ගෙදර" කියලා මාවත් ඇද ගෙන ගෙදර ගියා.  ඊට පස්සෙ වෙන නුලකින් පොඩි සරුංගලයක් ඇරගෙන  අහසට යැව්වා.  මම ඇහුවා එයාගෙන් ''මොකක්ද කරන්න හදන්නෙ'' කියලා.  එයා කිව්වා නිල් පාට සරුංගලේ කඩන්න කියලා.  මං ඇහුවා ''කොහොමද කඩන්නෙ'' කියලා. එයා කිව්වා ''පොඩි නූල අනිත් නූලෙ ගෑවුනහම සරුංගලය කැඩිල යනව''.  ඒ සරුංගලේ කඩන්න තමයි දැන් හදන්නෙ කියල කිව්ව.  ඊට විනාඩි දෙකක් ගියෙ නෑ.  එයාගෙ සරුංගලේ නූල අත ළඟින්ම කැඩිල ගියා.  මටයි , අක්කටයි හරිම හිනා.  එයාට එවෙලෙ තේරෙන්න අති අනුන්ට වරද්දවන්න ගියොත් තමන්ටමයි වරදින්නෙ කියලා.

1 comment:

  1. Hi My Dearest Friends,
    Now we are provide for you free image hosting service .This is the most believable hosting service. because of we can't delete any of images you submitted .so now you can host ,share ,and collect your photos and images free of charge Don't think other things , hurry up come and join with us .

    Thanks
    Enjoy with Imagesharingsites.com

    ReplyDelete